Procena

Pošaljite elektronskim putem radni materijal koji Vam  je potreban za prevod. Uz njega navedite svoje ime, adresu, broj telefona i obavezno naglasite željeni datum isporuke. Na hitne prevode obračunava se dodatan iznos.Nakon analize priloženog materijala, dobićete preciznu ponudu sa cenama prevodilačkih usluga i potrebnom vremenu za završetak. Ponuda je besplatna i nije obavezujuća.Za sve dodatne informacije obratite se na adresu prevodilacmarinanedeljkovic@gmail.com

Proudly powered by WordPress | Theme: Hike Blog by Crimson Themes.