Usluge

S

OBLASTI PREVOÐENJA ZA KOJE SAM SPECIJALIZOVANA:

          – pravo
          – ekonomija
          – trgovina
          – politika
          – lokalizacija veb-sajtova
          – elektrotehnika
          – mašinstvo
          – građevinarstvo
          – arhitektura
          – uputstva za upotrebu
          – medicina
          – farmacija
          – religija (hrišćanstvo)
          – književnost
          – druge oblasti…

Svi prevodi podvrgavaju se višestrukoj lingvističkoj i stilskoj proveri u cilju što veće preciznosti. Usluga lekture uračunata je u cenu.

Za sve dodatne informacije obratite se na adresu mnpopovic@gmail.com