Početna

Da li Vam je potreban kvalitetan pisani prevod sa engleskog na srpski i obrnuto?

Visoko stručan i pouzdan prevodilac nudi širok opseg prevodilačkih usluga. Garantujem besprekoran kvalitet, poštovanje zadatih rokova, prihvatljive cene, kao i prilagođavanje potrebama klijenata.Svaki prevodilački zadatak je jedinstven (što ga i čini tako fascinatnim), jer zavisi od faktora kao što su složenost tematike, ukupan broj stranica i krajnji rok za završetak. Svi ovi činioci se pažljivo razmatraju pre davanja precizne procene o ceni prevodilačkih usluga.Za sve dodatne informacije obratite se na adresu prevodilacmarinanedeljkovic@gmail.com 

Translation is not a matter of words only: it is a matter of making intelligible a whole culture.” – Anthony Burgess, British novelist and translator

Proudly powered by WordPress | Theme: Hike Blog by Crimson Themes.