Isporuka

Prevodi se najčešće dostavljaju u elektronskom obliku i to u .doc (Word) ili .pdf (Adobe Reader) formatu. Moguće ga je isporučiti i u štampanoj formi ili na CD-u, na zahtev klijenta. Svi prevodi se arhiviraju kao sigurnosne kopije, tako da bi, u slučaju bilo kakvog slučaja gubitka ili naknade štete, dodatne kopije prevedenog teksta bile besplatno dostavljene.

Svi podaci su strogo poverljivi i neće biti korišćeni u bilo koje druge svrhe. Ukoliko klijent drugačije ne naglasi, prevodilac zadržava pravo da citira delove priloženih dokumenata koji su po okončanju prevodilačkog projekta dostupni javnosti u svrhu navođenja referenci.

Proudly powered by WordPress | Theme: Hike Blog by Crimson Themes.